Про фонд

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОПОМОГА ОН-ЛАЙН» (надалі – Фонд) є благодійною організацією, що створюється та діє на засадах добровільності, законності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності та самоврядування.

 

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України  „ Про благодійну діяльність та благодійні організації”, іншим чинним законодавством України та цим Статутом.

 

Для виконання статутних завдань Фонд співпрацює з органами державної влади, з фізичними та юридичними особами, іншими громадськими, релігійними та благодійними організаціями.

 

Фонд вільний у виборі сфери своєї діяльності та здійснює діяльність у таких сферах:

- релігія та церква

- освіта;

- охорона здоров’я;

- екологія, охорона довкілля та захист тварин;

- запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

- соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги й подолання бідності;

- мистецтво, охорона культурної спадщини;

- наука й наукові дослідження;

- спорт і фізична культура;

- права людини і громадянина та основоположні свободи;

- розвиток територіальних громад;

- розвиток міжнародної співпраці України;

- стимулювання економічного росту й розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

- сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

Метою (ціллю) діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Предметом діяльності Фонду є поліпшення матеріального та соціального становища набувачів благодійної допомоги.

Українська